Säätiön tarkoitus

Heikki ja Hilma Honkasen säätiön apurahat on tarkoitettu nuorille lahjakkaille vähävaraisille suomalaisille opiskelijoille. Säätiö jakaa henkilökohtaisia apurahoja opiskelijoille, alkaen peruskoulua seuraavista opinnoista aina ensimmäiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai ensimmäiseen yliopistolliseen maisterin tutkintoon asti. Säätiön toiminnan aikana on myönnetty 6679 opiskelija-apurahaa.

Opiskelija-apurahojen lisäksi säätiö tukee nuoria tieteenharjoittajia. Henkilökohtaiset tutkija-apurahat on tarkoitettu väitöskirja- ja lisensiaattitutkimuksia varten. Tieteenalat, joille apurahoja suunnataan, määritellään erikseen. Säätiö on myöntänyt 460 tutkija-apurahaa toimintansa aikana.

Peruskouluikäisille lapsille ja nuorille emme myönnä henkilökohtaisia apurahoja. Tuemme heitä myöntämällä stipendejä heidän parissaan työskenteleville yhteisöille. Yksitoista yhteisöapurahaa on myönnetty vuoteen 2018 mennessä.

Säädekirjan mukaan

Säätiön tarkoituksena on avustaa ja tukea vähävaraisia nuoria suomalaisia henkilöitä, jotka ovat osoittaneet suurta lahjakkuutta teknillisissä, tieteellisissä, taiteellisissa tai ammatillisissa opinnoissa, mitä laatua ne sitten ovatkin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää apurahoja ja avustuksia, mutta voi toimia sen toteuttamiseksi muullakin tavoin. Avustusta voidaan antaa jo varhaisella opintojen asteella, jos asianomaisen nuoren henkilön lahjakkuus on erittäin suuri. Avustusta saaneen henkilön osoittaessa jatkuvasti hyvää edistymistä alallaan avustusta voidaan hänelle myöntää, kunnes hän on opintonsa päätökseen saattanut. Avustusta voidaan antaa myös eripituisiin tutkimushankkeisiin ja projekteihin koti- tai ulkomaille.

Säätiön hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluvat, professori Kirsi Tirri (Helsingin yliopisto), rakennusmestari Ari Autio (Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL), kirkkoneuvos Pekka Huokuna (Kirkkohallitus), professori Kirsi Virrantaus (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu) ja toiminnanjohtaja Pirjo Honkanen-Nordström (suvun edustaja).

Hallituksen puheenjohtajana toimii rakennusmestari Ari Autio. Säätiön toiminnanjohtaja on Pirjo Honkanen-Nordström.


   
Yhteystiedot Copyright © HONKASEN SÄÄTIÖ 2018