Heikki ja Hilma Honkasen säätiö on sääntömääräisessä kevätkokouksessaan päättänyt jakaa vuoden 2015 apurahat seuraaville ammattikorkeakoulujen opiskelijoille: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakolu. Oppilaitosten rehtorit tekevät stipendiaattien valinnat. Apurahat on kohdennettu syksyn 2015 kolmannen vuoden opiskelijoille henkilökohtaisina stipendeinä.


Apurahoista tiedottaminen


Emme julkaise apurahan saajien nimiä kotisivuillamme tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaisesti. Apurahan saajia voi tiedustella säätiön toimistosta. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille kirjallisesti.
   
Yhteystiedot Copyright © HONKASEN SÄÄTIÖ 2015