Säätiön toiminnan aikana on myönnetty 6 679 opiskelija-apurahaa, 460 tutkija-apurahaa ja 11 yhteisöapurahaa.

Apurahoista tiedottaminen

Emme julkaise apurahan saajien nimiä kotisivuillamme tietovaltuutetun ohjeistuksen mukaisesti. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille kirjallisesti. Vuoden 2017 apurahat myönnettiin Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston tohtorikoulutettaville väitöskirjantyön loppuun saattamiseksi. Apurahoja jaettiin yhteensä 60.000 euroa.
Opiskelija-apurahat on tarkoitettu nuorille lahjakkaille ja vähävaraisille suomalaisille opiskelijoille, alkaen toisen asteen opinnoista aina ensimmäiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai ensimmäiseen yliopistolliseen maisterin tutkintoon asti.

Hakemusvuonna hakija voi täyttää enintään 35 vuotta. Suoritettavien opintojen on kuuluttava valtion opintotuen piiriin. Säätiön hallitus on päättänyt, että lukuvuodelle 2018 – 2019 ei julisteta haettavaksi henkilökohtaisia apurahoja. Hakuajan ulkopuolella tulleita tai puutteellisia hakemuksia emme käsittele.
Heikki ja Hilma Honkasen säätiön lisensiaatti- ja väitöskirjatöitä varten myönnettävien apurahojen jakamisesta päätetään säätiön kevätkokouksessa. Ko. ajankohdasta ja tieteenaloista ilmoitetaan kotisivuillamme. Säätiön hallitus on päättänyt, että vuonna 2018 ei julisteta haettavaksi henkilökohtaisia tutkija-apurahoja. Hakuajan ulkopuolella tulleita tai puutteellisia hakemuksia emme käsittele.


   
Yhteystiedot Copyright © HONKASEN SÄÄTIÖ 2018