images/teksti_tervetuloa.gif
small_heikkijahilma.gifVuonna 1953 perustivat talousneuvos Heikki Honkanen ja hänen puolisonsa Hilma Honkanen rakennusliikkeensä varoilla säätiön tukemaan vähävaraisia nuoria suomalaisia henkilöitä, "jotka ovat osoittaneet suurta lahjakkuutta teknillisissä, tieteellisissä, taiteellisissa tai ammatillisissa opinnoissaan, mitä laatua ne sitten ovatkin". Näillä sivuilla kerromme säätiön toiminnasta nyt ja menneinä aikoina.

Säätiön myöntämät henkilökohtaiset apurahat kohdennetaan joko opiskelijoille tai tutkijoille. Säätiö jakaa apurahoja opiskelijoille, alkaen peruskoulua seuraavista opinnoista aina ensimmäiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai ensimmäiseen yliopistolliseen maisterin tutkintoon asti. Tutkija-apurahoilla tuetaan henkilökohtaisia lisensiaatti- tai väitöskirjatöitä. Peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria tuetaan heidän parissaan työskentelevien koulutusyhteisöjen kautta. Apurahoja voidaan myöntää myös tutkimushankkeisiin ja -projekteihin koti- ja ulkomailla. Säätiön hallitus tekee keväisin päätöksen apurahojen kohdentamisesta. Säätiö-kohdassa kerrotaan säätiön perustajista ja historiasta.


   
Yhteystiedot Copyright © HONKASEN SÄÄTIÖ 2018